Người hâm mộ gọi trận đá của Việt Nam như đồ thị hình sin

Video
30 năm rồi mới có một trận đấu hay như thế, trận đấu như hình sin đi xuống rồi đi lên... là những cảm xúc của cổ động viên tối nay.