Người hùng chống SARS của TQ mở lời về bác sĩ Lý Văn Lượng

Video
Nhà dịch tễ học Zhong Nanshan (Chung Nam Sơn) - người hùng chống SARS, nói về bác sĩ Li Wenliang (Lý Văn Lượng) và cho rằng ông ấy là người hùng của người dân TQ.