Người Hy Lạp ôm nhau dầm nước dưới biển tránh cháy rừng

Video
Hàng chục người dân đã phải chạy xuống biển để tránh thảm họa cháy rừng khủng khiếp ở Hy Lạp.