Người khuyết tật khiêu vũ trên xe lăn

Video
Lắc lư trên nền nhạc sôi động, rướn người giơ tay theo hướng dẫn của vũ sư, đó là lớp khiêu vũ đặc biệt dành cho người khuyết tật tại TP HCM.