Người lớn bất cẩn, trẻ nhỏ lao sang đường bị xe máy tông thảm khốc

Video
Người lớn bất cẩn để bé trai đột ngột lao sang đường, đúng lúc xe máy đi tới không phanh kịp, tông bé ngã văng.