Người lớn cho ngồi trên nóc ô tô, bé trai đập đầu vào barie

Video
Bé trai nhoài người ra khỏi cửa sổ trời, ngồi hẳn trên nóc ô tô, đập đầu vào thanh chắn hạn chế chiều cao và thiệt mạng thương tâm.