Người mẹ tật nguyền chăm con nhỏ bằng chân

Video
Với mong mỏi "kiếm đứa con để nương tựa", chị Trần Thị Cậy (Sóc Sơn, Hà Nội) hàng ngày chắt bóp nuôi con trong khoản trợ cấp một triệu đồng.