Người Mỹ dành 50% vựa bí ngô cho Halloween

Video
Mỗi năm nước Mỹ trồng được 800 triệu tấn bí ngô, khoảng nửa số đó phục vụ cho Halloween, có quả nặng kỷ lục đến 1,36 tấn
Xem thêm