Người Nhật băng qua đường sắt như thế nào?

Video
Người Nhật luôn cẩn thận, cho xe chạy chậm khi đến các điểm giao nhau với đường sắt, quan sát rồi mới băng qua.