Người nước ngoài giấu cỏ Mỹ trong cốp xe

Video
Francis Ugochukwu Mgbenka, 37 tuổi, quốc tịch Nigeria giấu 27 gói cỏ Mỹ trong cốp xe, bỏ chạy khi bị lực lượng 363 yêu cầu kiểm tra, tối 10/4.