Người phụ nữ biến nơi tập trung rác thành các bức bích họa

Video
Nhiều tháng nay, chị Mị cùng nhiều bạn trẻ đã thực hiện các bức bích họa với mong muốn đem đến vẻ đẹp cho những con ngõ nhỏ không rác thải.