Người phụ nữ bước hụt rơi xuống từ tầng nhà cao

Video
Người phụ nữ bước hụt vào khoảng trống của tầng cao toà nhà và rơi xuống đất khiến chị này phải nhập viện với chấn thương nặng. Khoảng trống hành lang này được coi là một lỗi thiết kế của toà nhà.
Xem thêm