Người phụ nữ đi bộ sang đường không dứt khoát bị ôtô hất tung

Video
Cú đâm mạnh đã hất người phụ nữ lên nắp capô rồi văng xa 5 m.