Người phụ nữ đuổi theo xe tải, lao vào gầm và nguyên nhân không ai ngờ

Video
Người phụ nữ đuổi theo xe tải, lao vào gầm và nguyên nhân không ai ngờ.