Người phụ nữ Hà Nội đi 20 km trong mưa lạnh tình nguyện hiến máu

Video
Bà Chu Thị Chạm ở Thạch Thất đi hơn 20 km đến Viện Huyết học hiến máu khi có thông tin bệnh viện khan hiếm nhóm máu O.

VIDEO MỚI NHẤT