Người phụ nữ lăn xả vào ô tô để ăn vạ

Video
Thấy ôtô chạy tới, người phụ nữ liền nằm bò ra giữa đường nhằm ăn vạ tài xế. Nhưng may mắn tài xế đã dừng xe ở khoảng cách khá xa. Thấy chưa hiệu quả, người phụ nữ đứng dậy, đến gần hơn rồi tiếp tục bò ra đường ăn vạ.