Người phụ nữ nhảy múa trên dây điện chăng ngang phố

Video
Người này tỏ ra bất hợp tác khi được giải cứu nên lính cứu hoả ở Quý Châu (Trung Quốc) đã phải đầy bà ta xuống tấm bạt căng phía dưới.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT