Người phụ nữ nuôi bướm để vẽ tranh ở Lâm Đồng

Video
Hơn 10 năm theo nghề làm tranh bướm, chị Vũ Thị Nguyệt Ánh (Lâm Đồng) đã tạo ra hàng nghìn tác phẩm với nhiều màu sắc khác nhau.