Người phụ nữ tay đe tay búa 37 năm rèn dao ở Hà Nội

Video
Liên tay búa đập phôi thép rồi nhét lò đỏ lửa rèn dao tra cán, người phụ nữ 52 tuổi ở làng Đa Sỹ, Hà Đông (Hà Nội) chỉ muốn hàng ngày làm cái nghề vất vả của đàn ông nếu dừng lại là thấy mệt.

VIDEO MỚI NHẤT