Người phụ nữ trộm khăn giấy ở thang máy chung cư trong mùa dịch bệnh

Video
Người phụ nữ Trung Quốc quan sát không có ai liền trộm khăn giấy ở thang máy chung cư. Khăn giấy được đặt ở đây cho cư dân bấm thang tránh tiếp xúc, dễ truyền bệnh.