Người phụ nữ vặt lông, ăn sống ngỗng trên tàu

Video
Một người phụ nữ đã vặt lông và ăn sống một phần thịt của con ngỗng trên một chuyến tàu ở Canada, vài người trên tàu cảm thấy sợ hãi và tránh xa người phụ nữ này.
Xem thêm