Người Sài Gòn mê Mobyllete cũ giá hàng nghìn USD

Video
Xuất xưởng đầu tiên vào năm 1949, giá một chiếc Mobyllete hiện trung bình 30 - 35 triệu, riêng những chiếc xe hiếm chưa qua sửa chữa có giá lên đến 60 triệu đồng.