Người Sài Gòn ùn ùn chờ cấp phù hiệu xe tải dưới 3,5 tấn

Video
Nhiều ngày qua, nhiều người tập trung xin cấp phù hiệu xe tải dưới 3,5 tấn khiến Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP HCM quá tải.