DMCA.com Protection Status

'Người tan chảy' ở Ấn Độ

Video
Khuôn mặt dị dạng nhìn giống như bị tan chảy của Mannan Mondal khiến cuộc đời ông gắn chặt với nghề ăn xin trên đường phố.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT