Người TP.HCM đeo khẩu trang đi ăn nhà hàng trong dịch cúm corona

Video
Du khách tại TP.HCM sử dụng khẩu trang mọi lúc, mọi nơi, họ cho rằng đây là biện pháp đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe trong dịch cúm do virus corona.