Người trúng Jackpot 300 tỷ đồng nói gì khi nhận giải?

Video
Chủ nhân giải 300 tỷ cho biết phải mất một thời gian mới tin mình trúng thưởng và khẳng định sau này vẫn đi làm công việc cũ.