Người vi phạm nồng độ cồn phản ứng với CSGT

Video
Nhiều loại phương tiện cùng người điều khiển bị CSGT kiểm tra, đo nồng độ cồn khi lái xe trong đó một số trường hợp phản ứng, không hợp tác.