Nguồn gốc mực lạ giá “siêu rẻ” trên thị trường

Video
Gần đây, tại nhiều chợ miền Trung, miền Nam rộ bán mực lạ siêu rẻ với giá khó tin 20.000 - 30.000 đồng/kg. Thực chất của hiện tượng này là gì?
Xem thêm