Nguyên nhân sức tàn phá khủng khiếp của siêu bão Harvey

Video
Nhiệt độ cao tại khu vực vịnh Mexico đã tiếp thêm sức mạnh cho bão Harvey, đồng thời tốc độ di chuyển chậm đã khiến siêu bão này gây ra thiệt hại khủng khiếp tại bang Texas.