DMCA.com Protection Status

Nhà cổ trăm cột bằng gỗ quý

Video
Ngôi nhà cổ rộng 400 m2 với 100 cột gỗ quý, do tổ tiên ông Lê Minh Tồn huyện Châu Thành xây dựng vào thế kỷ 19.

VIDEO MỚI NHẤT