Nhà hầm kỳ dị dựng bằng 5 nghìn bao cát ở Hà Nội

Video
Ngôi nhà ở khu vực bãi giữa sông Hồng (Hà Nội) có nền nhà được đào sâu xuống lòng đất khoảng 1 mét tạo cảm giác như một căn hầm trú ẩn. Đặc biệt, vách tường được dựng bởi 5.000 bao cát chồng kè lên nhau khá khéo léo.

VIDEO MỚI NHẤT