Nhà khoa học phóng tên lửa tự chế để chứng minh Trái Đất phẳng

Video
Chiếc tên lửa tự chế chở theo nhà khoa học Mike Hughes bay tới độ cao 571 m và đạt tốc độ 563 km/h trước khi hạ cánh bằng dù.