Nhà mạng nào được triển khai 5G tại Việt Nam?

Video
Những nhà mạng lớn của Việt Nam như Mobifone, Viettel đều có mong muốn sớm được cấp phép 5G nếu quá trình thử nghiệm hoàn thành.

VIDEO MỚI NHẤT