DMCA.com Protection Status

Nhà máy giấy xả nước thải ra kênh

Video
Lấy lý do bể lọc sinh học bị hư, công nhân nhà máy giấy AFC xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra kênh và bị cảnh sát phát hiện, ngày 5/11.