Nhà máy sản xuất sữa tươi không bóng người ở Bình Dương

Video
Từ sữa nguyên liệu đến đóng gói thành phẩm đều được tự động 100%, con người chỉ điều khiển qua hệ thống phần mềm và giám sát vận hành.