Nhà môi trường học xây lâu đài từ 40.000 chai nhựa bỏ đi

Video
Robert Bezeau nảy ra ý tưởng xây dựng lâu đài khi tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng trở nên nghiêm trọng trên đảo Colon ở Panama.