Nhà nghỉ trang trí phòng bạo dâm ở Cần Thơ: Tiết lộ bất ngờ về chủ nhà

Video
Chủ nhà nghỉ trang trí phòng bạo dâm Honey-Houses (Cần Thơ) từng có thời gian học tập và làm việc tại Nhật nên mong muốn đưa mô hình kinh doanh này về Việt Nam.