Nhà siêu nhỏ dành cho người vô gia cư

Video
Những người vô gia cư tại bang Iowa, Mỹ sắp có một nơi cư ngụ mới mang tên "Làng của những ngôi nhà siêu nhỏ".