Nha Trang dọn dẹp đường phố sau bão Damrey

Video
Hàng trăm người tập trung khắc phục, xử lý cây xanh ngã đổ, rác chất đống ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) sau bão.