Nhà văn hóa sinh viên hơn 400 tỷ đồng

Video
Xây dựng trên diện tích 30.000 m2 ở quận Thủ Đức, nhà văn hóa gồm nhiều khu chức năng như: thư viện, rạp chiếu phim... phục vụ học tập và vui chơi của sinh viên.