Nhà vệ sinh biến chất thải thành năng lượng sạch

Video
Nhóm nhà nghiên cứu ở Hàn Quốc vừa phát triển thành công mô hình nhà vệ sinh thông minh giúp biến chất thải thành năng lượng sạch.
Xem thêm