Nhận diện kẻ cướp qua lời khuyên của hiệp sĩ Sài Gòn

Video
Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Việt Sin có nhiều năm kinh nghiệm trong việc săn bắt cướp chia sẻ về cách nhận diện và phòng tránh cướp giật.
Xem thêm