Nhận hối lộ 17.000 đồng, 2 công nhân đối mặt án phạt 1,7 tỷ đồng

Video
Cơ quan Chống tham nhũng Singapore thông báo hai công nhân nhập cư Trung Quốc bị buộc tội vì nhận hối lộ 1 SGD (tương đương khoảng 17.000 đồng), đồng thời đối mặt án tù 5 năm hoặc tiền phạt 73.000 USD (tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng) hoặc cả hai.