Nhan nhản sư giả xin tiền ở Phủ Tây Hồ

Video
Gần đây, khu vực đường vào Phủ Tây Hồ, Hà Nội xuất hiện nhiều người trọc đầu, mặc áo nâu sòng, đi chân đất, tay cầm... bát nhựa đứng xin tiền người đi lễ. Nhiều người dân thấy vẻ mặt khắc khổ đã động lòng cho tiền
Xem thêm