Nhan sắc của 40 minh tinh màn bạc mọi thời

Video
Từ Katharine Hepburn, Vivien Leigh... cho tới những ngôi sao hiện đại như Angelina Jolie, Scarlett Johansson... đi vào lịch sử điện ảnh thế giới bởi tài năng và nhan sắc của họ.