Nhân viên cây xăng bị đánh chảy máu mồm vì cho rằng đổ thiếu

Video
Cho rằng nhân viên cây xăng liên tục đổ xăng thiếu cho mình, người đàn ông lao vào đánh chảy máu mồm nhân viên cây xăng.