Nhân viên không lưu hy sinh khi cố cứu máy bay ở Indonesia

Video
Nam nhân viên không lưu 21 tuổi được cả đất nước Indonesia ngợi ca như người hùng khi liều mình ở lại hướng dẫn cho máy bay cất cánh khỏi sân bay đang chịu động đất mạnh.

VIDEO MỚI NHẤT