Nhân viên nhà hàng Trung Quốc bị quản lý bắt bò quanh bồn hoa

Video
Người quản lý bắt hàng chục nhân viên của một nhà hàng ở phía bắc Trung Quốc phải bò dọc trên quảng trường để huấn luyện.

VIDEO MỚI NHẤT