Nhân viên tiệm ăn túm tóc giật áo, tát khách nữ vì bị xúc phạm

Video
Nữ khách hàng muốn lấy soda miễn phí nhưng không được nên buông lời xúc phạm nữ nhân viên, cả hai lao vào nhau ẩu đả dữ dội, khách nữ bị nhân viên túm tóc, giật áo, quăng quật và tát vào mặt tới tấp.