Nhân viên y tế được bảo hộ thế nào

Video
Nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ, mặt nạ, khẩu trang, găng tay và màng bọc chân khi tiếp xúc bệnh nhân, tất cả chỉ được sử dụng một lần và tiêu hủy sau đó.